Få et gratis partnerskabstræ

29. april 2021 | Nyhed

Er der plads til et træ i din forhave, din boligforening eller på din gade? Og har du lyst til at plante og passe det? Så kan du blive træpartner og få et eller flere gratis træer af Københavns Kommune. 

Vil du have et gratis træ?

Københavns Kommune har igen åbnet op for, at borgere, boligforeninger og virksomheder kan få et eller flere gratis træer og være med til at gøre byen grønnere. Men skynd dig – det er først til mølle!

Partnerskabstræerne skal bidrage til at gøre byen grønnere til glæde for københavnerne. Kommunen donerer træerne, mens det er borgere, boligforeninger eller virksomheder der til gengæld står for at plante og pleje dem på private arealer. Eneste krav er, at træerne står et sted som er synligt for offentligheden. Planter du f.eks. et træ i din have, skal man kunne se trækronen fra fortovet.

På Østerbro blev der i 2016 og 2017 bl.a. plantet partnerskabstræer ved Svanemøllen Station, på Nygårdsvej og et enkelt i Nordhavn.

Sådan bliver du træpartner

Som træpartner underskriver du en samarbejdsaftale med kommunen, som gælder i tre år. Som træpartner er du forpligtet til:

  • At passe og vande træet
  • At sikre at træet har tilstrækkelig med jord og at jorden er egnet til træplantning
  • At plante træet max 10 m fra et offentligt areal, så træets krone er synlig for byens borgere
  • At træets placering må indberettes på københavnerkortet
  • At indberette hvis træet dør, flyttes eller hvis arealet skifter ejer

Læs mere om og ansøg om et partnerskabstræ på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Avnbøg på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Selvsået hyld på Marstalgade, foto: Peder Clement

Lind på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Læs også:

Affald og ressourcer Nyhed

Storskrald er fortid i København

Hvis du bor i en gård eller andelsforening og har lagt mærke til, at storskraldsrummet er ved at være godt fyldt, kan det være I er gået glip af den ændring i storskraldsordningen, der blev gennemført sent sidste år. Nu er det slut med storskrald, som vi kendte det i Københavns Kommune. Fordi mere skal genbruges.

Luftforurening Nyhed

Lad brændeovnen blive i 2023

Vi er forbi de korteste, koldeste uger af vinteren, og hvis du overvejer at få den sidste vinterkulde ud af væggene ved at fyre op i brændeovnen, eller gerne vil nå den sidste vinterhygge foran flammerne - så foreslår vi, at du skruer op for varmen og hyggen uden at involvere brændeovnen. 

Arrangement Nyhed

Åbning af det vildt grønne Kildevæld

Kom med til en VILDT grøn og hyggelig eftermiddag den 12. januar kl. 16-19, når vi skyder projektet ‘Det VILDT GRØNNE Kildevæld’ i gang. Det bliver en vildt sjov  åbningsdag fyldt med hygge, workshops, grøn viden, byttemarked, udstilling, grønne snacks og vilde bobler!

Seneste nyt

Instagram