Få et gratis partnerskabstræ

29. april 2021 | Nyhed

Er der plads til et træ i din forhave, din boligforening eller på din gade? Og har du lyst til at plante og passe det? Så kan du blive træpartner og få et eller flere gratis træer af Københavns Kommune. 

Vil du have et gratis træ?

Københavns Kommune har igen åbnet op for, at borgere, boligforeninger og virksomheder kan få et eller flere gratis træer og være med til at gøre byen grønnere. Men skynd dig – det er først til mølle!

Partnerskabstræerne skal bidrage til at gøre byen grønnere til glæde for københavnerne. Kommunen donerer træerne, mens det er borgere, boligforeninger eller virksomheder der til gengæld står for at plante og pleje dem på private arealer. Eneste krav er, at træerne står et sted som er synligt for offentligheden. Planter du f.eks. et træ i din have, skal man kunne se trækronen fra fortovet.

På Østerbro blev der i 2016 og 2017 bl.a. plantet partnerskabstræer ved Svanemøllen Station, på Nygårdsvej og et enkelt i Nordhavn.

Sådan bliver du træpartner

Som træpartner underskriver du en samarbejdsaftale med kommunen, som gælder i tre år. Som træpartner er du forpligtet til:

  • At passe og vande træet
  • At sikre at træet har tilstrækkelig med jord og at jorden er egnet til træplantning
  • At plante træet max 10 m fra et offentligt areal, så træets krone er synlig for byens borgere
  • At træets placering må indberettes på københavnerkortet
  • At indberette hvis træet dør, flyttes eller hvis arealet skifter ejer

Læs mere om og ansøg om et partnerskabstræ på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Avnbøg på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Selvsået hyld på Marstalgade, foto: Peder Clement

Lind på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Læs også:

Arrangement Nyhed

Åbent årsmøde i Miljøpunkt Østerbro

Kom og hør et spændende oplæg om 'velfærd inden for de planetære grænser' når Miljøpunkt Østerbro inviterer til åbent årsmøde tirsdag d. 19. marts kl. 17.00 i Kildevæld Kulturcenter. Til mødet kan du også høre mere om det lokale miljøarbejde, og hvordan du selv kan engagere dig i bestyrelsen fx.

Luftforurening Nyhed

Virker din emhætte?

I foråret 2024 vil Rådet for Godt Indeklima gennemføre detaljerede målinger af emhætter i 20 danske boliger i Storkøbenhavn. Du kan være med! Erfaringerne fra tidligere indeklimaprojekter viser nemlig desværre, at mange emhætter virker dårligt - eller bruges forkert. Og mados er en væsentlig kilde til skadelig luftforurening.

Seneste nyt

Instagram