Få et gratis partnerskabstræ

29. april 2021 | Nyhed

Er der plads til et træ i din forhave, din boligforening eller på din gade? Og har du lyst til at plante og passe det? Så kan du blive træpartner og få et eller flere gratis træer af Københavns Kommune. 

Vil du have et gratis træ?

Københavns Kommune har igen åbnet op for, at borgere, boligforeninger og virksomheder kan få et eller flere gratis træer og være med til at gøre byen grønnere. Men skynd dig – det er først til mølle!

Partnerskabstræerne skal bidrage til at gøre byen grønnere til glæde for københavnerne. Kommunen donerer træerne, mens det er borgere, boligforeninger eller virksomheder der til gengæld står for at plante og pleje dem på private arealer. Eneste krav er, at træerne står et sted som er synligt for offentligheden. Planter du f.eks. et træ i din have, skal man kunne se trækronen fra fortovet.

På Østerbro blev der i 2016 og 2017 bl.a. plantet partnerskabstræer ved Svanemøllen Station, på Nygårdsvej og et enkelt i Nordhavn.

Sådan bliver du træpartner

Som træpartner underskriver du en samarbejdsaftale med kommunen, som gælder i tre år. Som træpartner er du forpligtet til:

  • At passe og vande træet
  • At sikre at træet har tilstrækkelig med jord og at jorden er egnet til træplantning
  • At plante træet max 10 m fra et offentligt areal, så træets krone er synlig for byens borgere
  • At træets placering må indberettes på københavnerkortet
  • At indberette hvis træet dør, flyttes eller hvis arealet skifter ejer

Læs mere om og ansøg om et partnerskabstræ på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Avnbøg på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Selvsået hyld på Marstalgade, foto: Peder Clement

Lind på Poul Henningsens Plads, foto: Peder Clement

Læs også:

Nyhed

Miyawakiskov i Fælledparken

Så fik Fælledparken en Miyawakiskov! Sammen med elever fra Langelinieskolen var Miljøpunkt Østerbro med til at plante 620 små træer og buske i et lille hjørne af Fælledparken, som i løbet af årene vil vokse op og blive til en lille skov. Læs mere og se billeder fra plantningen her.

Nyhed

Søg Bylivsgadepuljen og få en grønnere gade

Du kan f.eks. søge støtte til gadetræer og plantebede, mere plads til ophold, cykelstativer og legende børn, og trafikdæmpende foranstaltninger. Kom til online infomøde onsdag d. 16. november kl. 17.00 – 18.30 og hør mere om puljen. Læs mere her.

Nyhed

Vi planter en miyawakiskov i Fælledparken

Miljøpunkt Østerbro er gået sammen med en lokal skoleklasse og Københavns Kommune om at etablere en lommeskov i Fælledparken. Skoven kommer til at være på 200 kvadratmeter og bestå af 620 forskellige arter, herunder træer som eg, bøg, lind, hassel og hyld. Læs mere om skoven her.

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram