Spar penge og CO2 med energioptimering

29. marts 2019 | Guide

Energioptimering er en lavthængende frugt, som ofte overses, når det kommer til at spare på el og varme. Men med få simple greb kan din boligforening spare betydeligt på varmeregningen – og samtidig bruge færre ressourcer og udlede mindre CO2. 

Kælderens hemmelighed

Det er ikke mange, der er klar over, at der ligger et stort sparepotentiale gemt i kælderens mørke varmecentral.

Rigtig mange ejendomme i København udnytter nemlig ikke deres fjernvarme optimalt. Det betyder, at mange betaler mere, end de behøver, for deres varme. Og det betyder at varmeværkerne er nødt til at producere mere energi og dermed bruge unødigt mange ressourcer.

Den gode nyhed er, at 9 ud af 10 boligforeninger kan spare op til 10% på varmeregningen ved blot at forbedre driften af fjernvarmeanlægget – dvs. uden større investeringer. Ofte skal der nemlig ikke mere end små manuelle justeringer og enkle midler til.

Strafgebyr eller økonomisk bonus?

En af de typiske problemer i varmecentralen, der fører til højere varmeregninger og et unødigt højt ressourceforbrug, er dårlig afkøling. For at energien i fjernvarmen kan udnyttes optimalt, kræver det, at det vand, der sendes retur, har så lav en temperatur som muligt.

Vidste du f.eks., at I pålægges et strafgebyr, hvis I har en dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og at det omvendt er muligt at opnå en bonus ved god afkøling? For en gennemsnitlig ejendom på 3-4 opgange kan det betyde op mod 50.000 kr. i unødige ekstraudgifter om året.

I kan også spare penge ved at blot at få afsyret jeres varmtvandsbeholder. Ifølge HOFOR har et enkelt tiltag som dette givet en boligforening på Østerbro en årlig besparelse på 17.769 kr.

Kom i gang med energioptimering

Afkøling, fremløbstemperatur, cirkulationspumpe og sommerventil. Trods de mange tekniske begreber, kræver det faktisk kun en relativt lille indsats at lære sit fjernvarmeanlæg bedre at kende og undgå at betale bøder for mangelfuld afkøling.

Her er fem ting, I kan gøre for at optimere driften af jeres fjernvarmeanlæg:

 1. Luk sommerventilen og sluk pumpen i maj
 2. Indstil varmtvandsbeholderen til 55 grader
 3. Tjek termometrene omkring varmeveksleren
 4. Tjek om I betaler gebyr for dårlig afkøling
 5. Hold øje med jeres energiforbrug

Nedenstående video henvender sig til boligforeningsbestyrelser og gennemgår de enkelte punkter trin for trin.

Spar på varmen

Gode energivaner er et andet vigtigt skridt mod et lavere ressourceforbrug. HOFOR har her samlet en række gode spareråd:

 • Husk at lukke for anlægget om sommeren
 • Stil altid termostaten på varmeapparatet mellem trin 3-4. Det giver en stuetemperatur på 18-21 grader. Hver ekstra grad betyder en stigning på ca. 5 % i varmeregningen.
 • Åben altid alle radiatorer i rummet. Én radiator for fuld blus er en uøkonomisk løsning.
 • Dæk aldrig radiatorerne eller termostatventilerne til. De skal holdes fri for at kunne fungere.
 • Luk aldrig helt for varmen i rum, du ikke bruger. Stil termostaten på trin 1, hvilket svarer til 12-14 grader, ellers kan bygningen tage skade.
 • Lad ikke vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt. Luk radiatorerne og luft ud i ti minutter, hvorefter du kan lukke op igen.

CO2 neutralt København i 2025

Energioptimering af bygningerne i København er et vigtigt skridt mod målet om at gøre København til verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Vores varme- og elforbrug udgør nemlig 70 procent af byens samlede CO2-udledning. Målet er derfor at reducere byens samlede varmeforbrug med 20% frem mod 2025. Og her er gode energivaner og optimering af varmeforsyningen en vigtig del af løsningen.

Kontakt Miljøpunkt Østerbro, hvis I vil vide mere eller hjælpes i gang med energioptimering 

I samarbejde med HOFOR og Københavns Kommune rådgiver Miljøpunkt Østerbro boligforeninger om, hvordan de kan bruge færre ressourcer og udlede mindre CO2. Vi kan f.eks. vejlede i, hvordan I kan få faglig bistand indenfor energioptimering, oplyse om intelligente energistyringsredskaber såsom ForsynOmeter, sætte jer i kontakt med relevante personer ved forsyningselskabet HOFOR osv.

Foruden energioptimering kan vi også vejlede i en række andre grønne tiltag såsom vandsparekampagner, affaldssortering, etablering af grønne tage, byttehjørner m.m.

Send en mail til [email protected], hvis din forening vil have sparring til at komme godt fra start mod en mere bæredygtig boligforening.

Læs også:

Guide

Oplev Nordhavnstippen

Hvad sker der, når naturen får lov at overtage et forladt byområde? Det kan du opleve på Nordhavnstippen i Ydre Nordhavn. Her er vild natur, udsigt til Øresund og masser af sankemuligheder - og området ligger ikke mere end en cykeltur fra stenbroen.

Guide

Grønne fællesskaber på Østerbro

Brænder du for at gøre din bydel grønnere og mere bæredygtig? Vil du engagere dig i det lokale miljøarbejde? Se hvilke grønne fællesskaber, der allerede eksisterer på Østerbro og i Nordhavn, og som du kan blive en del af.

Bynatur og klimasikring

Klimatilpasning på Østerbro

Hvordan sikrer vi Østerbro mod skybrud og tørke? Kom med på guidet tur og få inspiration fra bydelens klimatilpassede gårdhaver og større lokale klimaprojekter, f.eks. i Sankt Kjelds Kvarter og på Strandboulevarden.

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Følg os på Instagram

Spar penge og CO2 med energioptimering

29. marts 2019 | Guide

Energioptimering er en lavthængende frugt, som ofte overses, når det kommer til at spare på el og varme. Men med få simple greb kan din boligforening spare betydeligt på varmeregningen – og samtidig bruge færre ressourcer og udlede mindre CO2.

Kælderens hemmelighed

Det er ikke mange, der er klar over, at der ligger et stort sparepotentiale gemt i kælderens mørke varmecentral.

Rigtig mange ejendomme i København udnytter nemlig ikke deres fjernvarme optimalt. Det betyder, at mange betaler mere, end de behøver, for deres varme. Og det betyder at varmeværkerne er nødt til at producere mere energi og dermed bruge unødigt mange ressourcer.

Den gode nyhed er, at 9 ud af 10 boligforeninger kan spare op til 10% på varmeregningen ved blot at forbedre driften af fjernvarmeanlægget – dvs. uden større investeringer. Ofte skal der nemlig ikke mere end små manuelle justeringer og enkle midler til.

Strafgebyr eller økonomisk bonus? 

En af de typiske problemer i varmecentralen, der fører til højere varmeregninger og et unødigt højt ressourceforbrug, er dårlig afkøling. For at energien i fjernvarmen kan udnyttes optimalt, kræver det, at det vand, der sendes retur, har så lav en temperatur som muligt.

Vidste du f.eks., at I pålægges et strafgebyr, hvis I har en dårlig afkøling af fjernvarmevandet, og at det omvendt er muligt at opnå en bonus ved god afkøling? For en gennemsnitlig ejendom på 3-4 opgange kan det betyde op mod 50.000 kr. i unødige ekstraudgifter om året.

I kan også spare penge ved at blot at få afsyret jeres varmtvandsbeholder. Ifølge HOFOR har et enkelt tiltag som dette givet en boligforening på Østerbro en årlig besparelse på 17.769 kr.

Kom i gang med energioptimering

Afkøling, fremløbstemperatur, cirkulationspumpe og sommerventil. Trods de mange tekniske begreber, kræver det faktisk kun en relativt lille indsats at lære sit fjernvarmeanlæg bedre at kende og undgå at betale bøder for mangelfuld afkøling.

Her er fem ting, I kan gøre for at optimere driften af jeres fjernvarmeanlæg:

 1. Luk sommerventilen og sluk pumpen i maj
 2. Indstil varmtvandsbeholderen til 55 grader
 3. Tjek termometrene omkring varmeveksleren
 4. Tjek om I betaler gebyr for dårlig afkøling
 5. Hold øje med jeres energiforbrug

Nedenstående video henvender sig til boligforeningsbestyrelser og gennemgår de enkelte punkter trin for trin.

CO2 neutralt København

Vidste du at vores forbrug af el og varme står for 70 procent af Københavns samlede CO2-udledning?

Hvad vi gør i vores hjem og i vores boligforening har altså stor betydning for, om København når målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025!

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Følg os på Instagram

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Følg os på Instagram

Share This