Hvor står Østerbros ikoniske træer?

Nyhed

Til efteråret skal politikerne forny listen over ikoniske træer i København. Kender du et særlig værdifuldt træ på Østerbro? Eller har du et yndlingstræ, som betyder noget særligt for dig eller dit nabolag? Så kan du nu komme med dine input og sende forslag til ikoniske træer ind til Københavns Kommune.

Ikoniske træer

Der er allerede udpeget mere end 6000 ikoniske træer i København.

Formålet med at udpege ikoniske træer er at synliggøre og bevare byens særligt værdifulde træer, som ikke i forvejen er fredet eller udpeget som bevaringsværdige. Det kan f.eks. være træer, der har en særlig historisk, arkitektonisk, biologiske eller identitetsskabende betydning og værdi.

I løbet af efteråret 2023 skal politikerne tage fornyet stilling til listen over ikoniske træer på kommunale arealer i København.

Til og med juni 2023 kan du være med til at udpege de ikoniske træer og sende dine forslag til Københavns Kommune.

Sådan gør du:

Send en mail til ikonisketraeer@tmf.kk.dk med dit forslag senest juni 2023.

Det er en stor hjælp, hvis der vedlægges billede af træet eller træerne, en adresse og en udpegning på et kort.

Kriterier

For at et træ kan blive udpeget som ikonisk, skal det opfylde mindst 4 ud af 7 kriterier:

  1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
  2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet
  3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
  4. Træet har en særlig biologisk værdi
  5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
  6. Træet giver særlige sanselige oplevelser
  7. Træet har en særlig historisk betydning

Du kan læse mere om ikoniske træer og Københavns Kommunes træpolitik her.

På kortet her, kan du se hvilke træer, der allerede er blevet udpeget som ikoniske.

Foto: Peder Clement, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Læs også:

Arrangement Nyhed

Åbent årsmøde i Miljøpunkt Østerbro

Kom og hør et spændende oplæg om 'velfærd inden for de planetære grænser' når Miljøpunkt Østerbro inviterer til åbent årsmøde tirsdag d. 19. marts kl. 17.00 i Kildevæld Kulturcenter. Til mødet kan du også høre mere om det lokale miljøarbejde, og hvordan du selv kan engagere dig i bestyrelsen fx.

Luftforurening Nyhed

Virker din emhætte?

I foråret 2024 vil Rådet for Godt Indeklima gennemføre detaljerede målinger af emhætter i 20 danske boliger i Storkøbenhavn. Du kan være med! Erfaringerne fra tidligere indeklimaprojekter viser nemlig desværre, at mange emhætter virker dårligt - eller bruges forkert. Og mados er en væsentlig kilde til skadelig luftforurening.

Seneste nyt

Instagram