Om Miljøpunkt Østerbro

Hvem er vi?

Miljøpunkt Østerbro er et lokalt klima- og miljøcenter, som arbejder for at gøre vores hverdag, by og bydel mere bæredygtig. 

Miljøpunkt Østerbro er en selvejende fond med en bestyrelse. Vi samarbejder tæt med Østerbro Lokaludvalg, som også støtter hovedparten af miljøpunktets aktiviteter. Derudover fundraiser vi til specifikke projekter. Se driftstøtteaftalen mellem Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg her.

Vores aktiviteter skal inspirere og ruste borgere, institutioner og erhvervsliv til at træffe bæredygtige valg og til at finde lokale løsninger på de globale klima- og miljøudfordringer.

Hvad gør vi?

Miljøpunktet laver en bred vifte af aktiviteter med fokus på emner som FN’s verdensmål, bynatur, biodiversitet, affald og ressourcer, luftforurening, klimatilpasning, høns i byen, cyklisme, økologi, madspild og plastikforurening.

Det kan være i form af guidede ture, foredrag, workshops, happenings, sparringsmøder og undervisningsforløb. Se en oversigt over, hvilke arrangementer vi typisk afholder i løbet af et år her.

Udover egne aktiviteter er Miljøpunkt Østerbro med til at synliggøre bæredygtige tiltag i bydelen og støtte op om andre aktørers initiativer for miljøet. Vi er med til at opbygge lokale, faglige netværk, som skal sikre lokal involvering og indflydelse i bydelens udvikling. 

Her kan du også se en lokal guide over eksisterende grønne fællesskaber på Østerbro.

Vi arbejder primært med følgende temaer:

Seneste nyt

Instagram