Tema
Affald og ressourcer

Affald og ressourcer

Vi danskere har et af de højeste ressourceforbrug i verden. Derfor arbejder Miljøpunkt Østerbro med at formidle og inspirere til en mere klimavenlig hverdag med mindre ressource- og energiforbrug.

læs mere
Luftforurening

Luftforurening

I Miljøpunkt Østerbro støtter vi op om Østerbro Lokaludvalgs arbejde med luftforurening i bydelen, samt oplyser om brændeovne, biltrafik og bæredygtig mobilitet.

læs mere
Bynatur og klimasikring

Bynatur og klimasikring

Natur i byen styrker biodiversiteten, mindsker luftforureningen, giver plads til grønne, rekreative byrum og gør byen mere robust overfor klimaforandringer og skybrud. Læs om vores arbejde med bynatur og klimasikring her.

læs mere