Fra verdensmål til hverdagsmål

Miljøpunkt Østerbro støtter op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og særligt de verdensmål, der relaterer sig til klima, miljø og sundhed.

FN’s verdensmål blev vedtaget i 2015 og er verdens fælles plan for, hvordan vi bl.a. udrydder fattigdom, bekæmper ulighed og stopper klimaforandringerne inden 2030. Det kræver handling både på internationalt, nationalt og lokalt niveau. Derfor er verdensmålene en vigtig ramme for arbejdet i Miljøpunkt Østerbro.

Miljøpunkt Østerbro støtter op om Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdensmål og bidrager ved at oversætte verdensmålene til lokale, konkrete og nære projekter. Vi ønsker med Miljøpunktets indsatser og projekter at udbrede kendskabet til verdensmålene, skabe engagement for dem og i det hele taget gøre verdensmålene til hverdagsmål. Verdensmålene er relevante for alle, og vi kan alle tage lederskab i vores hverdag og være med til at realisere dem i praksis – vi skal bare vide hvordan.

Miljøpunkt Østerbros aktuelle indsatser bidrager til 9 af de 17 verdensmål. For alle indsatser er verdensmål 17 om ”Partnerskaber for handling” gennemgående.

Læs mere om, hvordan de enkelte indsatser bidrager til verdensmålene i Miljøpunkt Østerbros årsplan.

Seneste nyt

Instagram