Hvad kan Coronakrisen lære os om luftforurening?

27. april 2020 | Artikel

Coronaudbruddet har fået luftforureningen i København til at falde markant. Vi bliver hjemme og lader bilen stå, og det har stor betydning for luftkvaliteten. Det viser, at ændringer i vores adfærd nytter. Men hvordan sikrer vi renere luft i byen, også efter at samfundet er blevet lukket op igen? 

Luftforureningen i København er faldet med 40 procent, siden store dele af samfundet blev lukket ned for at mindske spredningen af Coronavirus. Når vi bliver hjemme og lader bilen stå, har det afgørende betydning for luftkvaliteten og dermed vores helbred. Udover at begrænse luftforureningen, har coronaudbruddet givet anledning til en vigtig samtale om, hvilke kriser vi reagerer på som samfund og hvordan.

Den usynlige dræber

I modsætning til coronakrisen, der er opstået pludseligt og voldsomt, er luftforurening en ”usynlig dræber”, som mange har accepteret og vænnet sig til at leve med. Hvert år dør omkring 4.200 danskere af luftforurening (2019). Luftforurening indtager derfor en 3. plads over årsager til for tidlige dødsfald i Danmark, kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet. Og forskellen på land og by er så stor, at, at vi taler om et helt års levetid, der går tabt for københavnerne, i forhold til dem der bor på landet.

De befolkningsgrupper, der især bliver ramt af luftforurening, er de samme, som også er særligt udsatte overfor Covid-19. Det er de ældre, de kronisk syge med nedsat immunforsvar, eller personer, der i forvejen lider af hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Nye studier viser desuden, at dødeligheden af Covid-19 er højere i områder med stor luftforurening.

Vejtrafikken har stor betydning

Rigtig meget luftforurening kan vi som individer ikke gøre noget ved. Den blæser hertil fra udlandet og andre landsdele, eller kommer fra restauranter og produktion. Men Corona-nedlukningen minder os om, at lokale forureningskilder som biltrafik rent faktisk har stor betydning for luftkvaliteten.

Torsdag morgen d. 27. februar kl. 7.30 viste målestationen på H. C. Andersens Boulevard et forureningsniveau på 273,12 NOx’er (de farlige partikler, som biler udleder gennem deres udstødningsrør) pr. kubikmeter luft. Om morgenen onsdag d. 26. marts var det tal faldet til blot 66. Det betyder altså noget, når vi hver især lader bilen stå. Og fremfor alt betyder det noget, når vi kollektivt ændrer vores adfærd, som vi har gjort det de sidste par uger under Coronaudbruddet.

Nye anbefalinger fra ekspertgruppe

Men hvordan sikrer vi renere luft i byen, også efter samfundet er blevet lukket op igen? En ekspertgruppe nedsat af Københavns Kommune er netop kommet med en række anbefalinger til, hvordan vi begrænser luftforureningen i København, samt i højere grad beskytter københavnerne mod de farlige partikler.

Anbefalingerne fokuserer på de to største lokale kilder til partikelforurening i København, nemlig vejtrafikken og brændeovne. To ting, som vi både kan påvirke politisk og med vores individuelle adfærd. Ekspertgruppen anbefaler bl.a. at det bliver muligt at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, samt at det i højere grad prioriteres at begrænse biltrafikken i byen. Læs ekspertgruppens anbefalinger her.

Fra trafikkøer til trafik-øer

Et forslag til, hvordan man kan reducere biltrafikken i København, kan være ved at oprette såkaldte trafik-øer, der begrænser den gennemkørende trafik i bestemte områder og skaber mere plads til gående, cyklister og grønne områder. Gruppen Trafiksikkert Skt. Kjelds Kvarter arbejder netop for en sådan løsning på ydre Østerbro. Læs mere om trafik-øer her.

Her på Østerbro har Østerbro Lokaludvalg i mange år sat målrettet fokus på luftforureningen på Østerbro, blandt andet ved at foretage lokale luftkvalitetsmålinger i samarbejde med Rådet for Grøn Omstilling, og ved det politiske arbejde for landstrøm for krydstogtskibe.

Søg væk fra steder med høj luftforurening

Som borger i København er der især to ting, du kan gøre for at undgå at bidrage til eller udsætte dig selv for luftforurening. Du kan være med til at mindske forureningen lokalt – køre mindre i bil, droppe brændeovnen (eller i det mindste fyre på den mest skånsomme måde), og bruge gasgrill fremfor kul. Og du kan søge væk fra de steder, som har en høj koncentration af skadelige partikler.

I 2019 har Google og Københavns Kommune kortlagt luftforureningen i København, og det helt tydelige svar er, at jo flere biler på vejene, jo mere lokal forurening er der. Som cyklist og fodgænger kan du derfor med fordel vælge de mindre trafikkerede veje og undgå myldretiden, hvis det er muligt. Og du kan vælge at benytte legepladser og parker, der ikke ligger klods op ad en trafikeret vej. Den gode nyhed er nemlig, at du blot skal nogle meter væk, for at koncentrationen af skadelige partikler falder drastisk.

Vores adfærd gør en forskel

Luftforurening er et problem, og i fællesskab kan vi mindske det. Vi kan og skal ikke stoppe med at tage på arbejde og besøge hinanden, som vi har gjort under Coronakrisen. Men de seneste ugers markante fald i luftforureningen minder os om, at vores adfærd betyder noget, og at vi hver dag selv har indflydelse på, hvor en luften i vores by skal være.

Læs også:

Nyhed

Skal din gade være grønnere?

Vil du gerne have en grønnere gade med træer og plantebede, hvor du kan mødes med din nabo? En tryg gade med byrumsmøbler, flere cykelstativer og plads til legende børn? Københavns Kommune har oprettet en ny Bylivsgadepulje, hvor du og dine naboer kan søge op til 1,5 mio. kr. Læs mere her.

Artikel

Seks arter, der har brug for mørke

Gennem de sidste 100 år er mængden af kunstigt lys mangedoblet. Vi har lys i husene, på bilerne, i parkerne og i gadelamperne. Men når mørket forsvinder, har biodiversiteten det svært. Mange dyr, planter og insekter er nemlig afhængige af vekselvirkningen mellem dag og nat, lys og mørke. 

Artikel

Derfor skal du fyre din brændeovn

Det er hyggeligt at tænde op i brændeovnen, men hyggen kommer også med en pris. Røgen fra brændeovne er nemlig den største lokale kilde til luftforurening i København. Har du stadig en brændeovn derhjemme? Så er det måske nu, du skal overveje at give stuens hyggespreder den kolde skulder.

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram