Invitation til borgermøde

5. april 2022 | Arrangement

Kom til borgermøde om de kommende sorteringspunkter til affald torsdag d. 28. april kl. 17.30 – 19.30. Københavns Kommune præsenterer forslag til placering af sorteringspunkterne på Østerbro, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Læs mere og tilmeld dig her.

Invitation til borgermøde

Torsdag den 28. april inviterer Københavns Kommune, Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro til borgermøde. Her præsenterer Københavns Kommune forslag til placering af de kommende sorteringspunkter til affald på Østerbro.

Placeringsforslagene er fundet på baggrund af data, screening i bydelen, input fra Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt over 4.500 forslag til placeringer i hele byen.

På mødet kan du høre om sorteringspunkterne, baggrunden for valg af placeringer, design af sorteringspunkterne, og om det forventede anlægsarbejde i forbindelse med etablering af punkterne. Til mødet bliver der desuden mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på placeringerne og drøfte sorteringspunkterne på Østerbro. På baggrund heraf vil forvaltningens plan for placeringer blive justeret forud for behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Tid og sted

HVORNÅR: Torsdag den 28. april kl. 17.30-19.30.

HVOR: STUDIET på Blegdamsvej 114B, 2100 København Ø.

Vi byder på en sandwich og en vand, hvis du tilmelder dig hos lokaludvalget senest den 26. april på [email protected]. Du er dog også velkommen til bare at dukke op.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du fra den 21. april se placeringerne på  www.kk.dk/sorteringspunkter, og frem til mandag den 9. maj, kan du sende dine bemærkninger på mail til Østerbro Lokaludvalg på [email protected].

Læs mere om indsatsen og placeringer på www.kk.dk/sorteringspunkter

Fakta om sorteringspunkterne

Sorteringspunkterne skal placeres rundt om i alle Københavns bydele. Det seneste år har københavnerne givet mere end 4500 input til placering af sorteringspunkter via en digital kortløsning.

Sorteringspunkterne skal supplere den eksisterende ordning for indsamling af husholdningsaffald og dermed give Københavnerne bedre mulighed for at sortere affaldet og mere fleksibilitet i hverdagen – samtidig med at det giver hele byen større kapacitet til mere sortering.

Et flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i december 2018 som del af strategien Cirkulær København en målsætning om, at 70 % af al husholdningsaffald i Københavns Kommune skal indsamles til genanvendelse i 2024.

Læs mere om placering og etablering af sorteringspunkterne på www.kk.dk/sorteringspunkter

Læs også:

Arrangement

Craftivism Festival

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 29. april og glæd dig til Craftivism Festival i Kildevæld Kulturcenter. Festivalen byder på workshops, modeshow, byttemarked, musik og underholdning - alt sammen med fokus på upcycling, kreativitet og bæredygtig mode.

Arrangement

Affaldsindsamling ved Kildevæld

Kom og vær med til at samle skrald i og omkring søen i Kildevældsparken. Det er søndag d. 26. marts kl. 10.00 - 12.00 i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Læs mere her.

Arrangement

Invitation til årsmøde

Kom og hør to spændende oplæg om aktuelle miljøemner, hhv. ’Tiny Forests’ og ’PFAS’, når Miljøpunkt Østerbro inviterer til åbent årsmøde mandag d. 13. marts kl. 17.00 – 19.00 i Kildevæld Kulturcenter. Til mødet kan du også høre mere om det lokale miljøarbejde på Østerbro.

Seneste nyt


Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /var/www/miljopunktosterbro.dk/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram