Grøn boligforening

Grønne tage og facader, insektvenlige blomsterenge, spiselige altaner og frodige fortovshaver. Mange boligforeninger drømmer om en grønnere gård og vil gerne øge biodiversiteten på deres arealer. I 2021-2022 har Miljøpunkt Østerbro fået støtte fra Københavns Kommunes biodiversitetspulje til at hjælpe udvalgte boligforeninger med at få mere og bedre natur på deres arealer. Læs mere om projektet her.

Mere og bedre natur i byen

Vi står midt i en biodiversitetskrise, og det skyldes i høj grad mangel på levesteder til de mange forskellige arter. Ikke mindst i byerne, som udgør ca. 25 procent af Danmarks samlede areal, og som i vid udstrækning består af asfalt, beton, glas og mursten.

Den gode nyhed er, at vi alle sammen kan være med til at give biodiversiteten en hjælpende hånd. Egnede levesteder til de lokale dyr og planter kan selvfølgelig skabes i byens parker og grønne områder, men der er også plads til mange små grønne lommer i baggårde, på altaner, husfacader, tage og gavle.

Læs også: 5 ideer til mere biodiversitet i boligforeningen

Læs også Miljøstyrelsens guide til, hvad du kan gøre for biodiversiteten, der hvor du bor

Grønne boligforeninger

Mange boligforeninger vil gerne gøre plads til den vilde natur og være med til at øge den lokale biodiversitet. Heldigvis er der mange grønne løsninger, som er relativt nemme og billige at gå til. F.eks. grønne tage, grønne facader eller omlægning af græsplæne til blomstereng. Mange boligforeninger har også altaner, fortovshaver eller gårdrum, som kan indrettes med mere grønt og mindre asfalt.

Derfor har Miljøpunkt Østerbro i 2021-2022 fået støtte fra Københavns Kommunes biodiversitetspulje til at hjælpe otte udvalgte boligforeninger med at få mere og bedre natur på deres arealer.

Forløb indtil nu

I 2021 blev otte boligforeninger på Østerbro udvalgt til at modtage skræddersyet rådgivning og hjælp til at komme i gang med deres grønne projekter. Boligforeningerne er både store og små, og en blanding af leje- andel- og ejerforeninger. Processen med at få tiltagene godkendt i gårdlaug, bestyrelse osv. kan være lang, men flere af boligforeningerne er allerede godt i gang.

På en tagterrasse i Tåsingegade skal en gruppe beboere f.eks. i gang med at bygge plantekasser og sætte klatreplanter op af facaderne. I haveudvalget hos EF Østerbro Have bruger de foråret på at plante insektvenlige stauder og udskifte græsplænen med frodig blomstereng. Og i en lille andelsforening ved Jagtvej og Samsøgade er beboerne ved at planlægge grønt tag, drivhus og pergolaer i forbindelse med, at gården i forvejen skal renoveres.

Rådgivningen er sket i samarbejde med anlægsgartner Anne Tange, Mads Boserup fra TagTomat og bygartner Jann Kuusisaari. 

I 2021 har Miljøpunkt Østerbro også afholdt to gratis workshops med inspiration til, hvordan man kan gå sammen med naboerne i boligforeningen om at hjælpe biodiversiteten og få mere og bedre natur i gården eller på altanerne.

Næste skridt

Spirer der også grønne drømme i din boligforening? Så tilmeld dig Miljøpunkt Østerbros nyhedsbrev, hvor vi oplyser om kommende arrangementer og løbende giver inspiration til, hvordan du og dine naboer kan gøre en forskel for biodiversiteten.

Tilmeld nyhedsbrevet her

Gårdbesøg på Blegdamsvej med Anne Tange, efterår 2021

Gårdbesøg hos boligforening ved Jagtvej/samsøgade, efterår 2021

Inspirationsworkshop for boligforeninger, forår 2021

Seneste nyt

Instagram