Persondatapolitik

Vi passer godt på dine data

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, såsom navn, e-mail, telefonnummer osv.

Hvad enten du tilmelder dig et arrangement, er gæst på vores hjemmeside eller på anden måde i kontakt os, indsamler og behandler vi dine personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, der er relevante. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre uden dit samtykke. Og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Fonden Miljøpunkt Østerbro

Masnedøgade 20, 2100 København Ø

CVR: 31 51 62 50

Telefonnr.: 31 49 70 84

Mail: [email protected]

Hjemmeside: www.miljopunktosterbro.dk

 

Vi behandler denne type data om dig

Vi indsamler og behandler personoplysninger for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores kontakt med dig. De oplysninger, vi anvender, afhænger af formålet. De omfatter:

Tilmeldinger til arrangementer, workshops, guidede ture osv.

Dit navn og e-mailadresse

Disse data bevares med følgende formål:

Navn og e-mailadresse opbevares, så vi kan udforme deltagerlister til de enkelte arrangementer, og så vi bedre kan kommunikere med dig om mødested, ændret mødetidspunkt eller lign.

Udlån af ladcykel, æblemosteri, høns og affaldsgrej

Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og evt. adresse

Disse data behandles med følgende formål:

Navn, e-mailadresse og telefonnummer opbevares, så vi kan kommunikere med dig om afhentning og aflevering af udstyret. Din adresse indsamles og opbevares kun ved udlån af høns (så vi ved hvor hønsene befinder sig).

For medlemmer af miljøpunktets bestyrelse

Dit navn, e-mailadresse og cpr-nummer

Disse data behandles med følgende formål:

Navn og e-mailadresse opbevares med det formål at indkalde dig til bestyrelsesmøder og generalforsamling i miljøpunktet, samt til generel information internt i bestyrelsen. Dit cpr-nummer indsamles og videregives til bank og erhvervsstyrelse i henhold til gældende lovgivning.

Modtagere af nyhedsbreve

Dit navn og e-mailadresse

Disse data behandles med følgende formål:

Navn og e-mailadresse opbevares med det formål at udsende elektroniske nyhedsbreve på e-mail.

Besøgende på hjemmesiden

Læs vores cookie-politik her: https://miljopunktosterbro.dk/cookies/

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor eller som er bestemt ved lovgivning.

 

Vi opdaterer dine persondata

Da vi er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan sende ændringer til [email protected]

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, medmindre der er lovgivningsmæssige krav til at beholde oplysningerne i en længere periode.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på [email protected]

 

Vi videregiver ikke dine persondate uden dit samtykke

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden dit samtykke. Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i en indberetning til en myndighed.

 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Indsigelse og indsigtsret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, og du har ret til at få indsigt i de data, vi opbevarer om dig. Du kan sende en mail til [email protected], hvis du vil sende en indsigelse eller en anmodning om indsigt. Hvis din indsigelse af berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Seneste nyt

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram