Spis din by

Spis din by er et undervisningsforløb for skolebørn i København, der laves og er udviklet af Miljøpunkt Østerbro i samarbejde med byens bemandede legepladser.

I 2023 er forløbet gratis for skoler i København.

For forespørgsler og mere information om forløbet, kan du kontakte Miljøpunkt Østerbro på tlf. 31 49 70 84 eller e-mail [email protected].

Sanketur og pandekager

Kan man spise brændenælder uden at brænde sig? Hvordan smager mælkebøtteblade? Og må man gerne sanke inde midt i byen?

Spis din by introducerer eleverne for gråbynke, brændenælde og andre spiselige planter, der vokser omkring os i parker og haver, og viser hvordan vi i langt højere grad kan vælge at spise lokal mad. Eleverne kommer med på sanketur i byen, hvorefter vi laver mad over bål og bruger de indsamlede planter i madlavningen.

Eleverne får også indsigt i, hvordan natur ikke kun er smuk og nyttig for mennesker, men også nødvendig at beskytte for at biodiversitet med forskellige planter, insekter og dyr kan trives både i byen og på landet.

Praktiske informationer

Spis din by inddrager elementer fra fagene natur/teknologi og madkundskab, og giver indsigt i FN’s verdensmål.

Forløbet passer godt til indskoling og mellemtrin, der lærer om planter, insekter og andre dyr. Til større elever kan det kombineres med elementer af undervisningsforløbet Fornemmelse for mad, der omhandler madspild, eller Generation Verdensborger, der omhandler FN’s verdensmål.

Undervisningen foregår typisk i perioden marts – oktober på en af byens bemandede legepladser, og vi prøver så vidt muligt at vælge en legeplads i nærheden af skolen.

Om undervisningsforløbet

Spis din by er udviklet af Miljøpunkt Østerbro med støtte fra Østerbro Lokaludvalg og Københavns Kommune/Åben Skole. Miljøpunkt Østerbro har mange års erfaring i at undervise skoleelever om lokal bynatur og i at minimere madspild (se bl.a. Fornemmelse for mad).

Alene i 2022 var mere end 750 københavnske skolebørn igennem Spis din by-forløbet og lærte om biodiversitet, spiselig bynatur, insekter og sankeregler.

For forespørgsler og mere information om forløbet, kan du kontakte Miljøpunkt Østerbro på tlf. 31 49 70 84 eller e-mail [email protected].

Andre undervisningsforløb:

Fornemmelse for mad

Et madspildsforløb for mellemtrinet, hvor eleverne lærer at bruge deres sanser og viden om mad til at minimere spild i hverdagen. Vi tager bl.a. på butiksbesøg og laver mad af overskudsvarer. 

Læs mere

Generation verdensborger

Et forløb for udskolingen med fokus på FN’s verdensmål. Gennem teori, virksomhedsbesøg og praktiske opgaver kobler vi hverdagens forbrug af tøj, telefoner og ting til de globale konsekvenser af overproduktion.

Læs mere

Seneste nyt


Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed in /var/www/miljopunktosterbro.dk/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44

Følg os på Facebook

Facebook Pagelike Widget

Instagram